Opowieści o Murach: Fortece i Basteje Gorzowa

Opowieści o Murach: Fortece i Basteje GorzowaGorzów Wielkopolski, malownicze miasto położone nad rzeką Wartą, kryje w sobie niezliczone historie, których świadkami są dawne fortyfikacje - murale, forty i bastieje. Te potężne fortyfikacje udostępniane dziś dla turystów są nie tylko świadectwem przeszłości, ale jak wiadomo także