Kolejna polska mapa szkolna, tym razem z sierpnia 1922 r. również z nazwą "Gorzów" pokazująca, że także w roku szkolnym 1922/23 uczniowie polskich szkół uczyli się, że pierwszym dużym niemieckim miastem na zachód od granicy jest miasto Gorzów - bez wspominania nawet niemieckiej nazwy "Landsberg (a.W.)"! UWAGA: dwukrotne kliknięcie w mapę powiększa ją. 

1921 Maa szkolna mapa Polski Tomaszewski Pooniecki

Widzieliśmy na wcześniejszej o rok Mapie Szkolnej, że granice z Niemcami były jeszcze inne - Mapa Szkolna z lutego 1921 : wschodni Górny Śląsk tu należy już do Polski. Intrygujące na tej mapie w stosunku do poprzedniej Mapy Szkolnej z 1921 r. jest ujęcie w danym momencie kształtowania się granic odrodzonej Polski zaistnienia pasa neutralnego pomiędzy Polską a Litwą Kowieńską (sic!) istniejącego od 17 grudnia 1920 r. do 22 maja 1923 r. Z kolei na granicy z Łotwą mamy terytorium oznaczone jako "granica okupacji łotewskiej", co świadczy o tym, że żywa była w II RP nadzieja, iż granica z Łotwą oparta zostanie na Dźwinie (ostatecznie tak się nie stało i obszar sporny został włączony do państwa łotewskiego). 

Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego we Lwowie to kolejne polskie środowisko kartograficzne, które w wydawanych przez siebie mapach już u zarania II RP stosowało nazwę "Gorzów" na oznaczenie Landsbergu (a.W.). Na tej mapie nie ma już niemieckiej nazwy Landsberg - jest już tylko sam Gorzów.

Poniżej powiększony fragment z Gorzowem:

1921rcin000095 Maa szkolna mapa Polski Tomaszewski Pooniecki 25M

001.jpeg
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE
001.jpeg - copy
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE