Polska mapa z nazwą "Gorzów", tu z lipca 1922 r. UWAGA: dwukrotne kliknięcie w mapę powiększa ją.

1921 

Następna mapa z nazwą "Gorzów" wydana przez Księgarnię Polską Bernarda Połonieckiego we Lwowie, w opracowaniu W. Pokornego i A. Tomaszewskiego. Widzimy tu Gorzów ok. 50 km od ustalonej już ostatecznie granicy polsko-niemieckiej. Wszystkie granice II RP są już ustalone, podobnie jak podział na województwa. Gorzów leżał najbliżej woj. poznańskiego. 

Na wschodzie mamy tym razem... SSSR (sic!) - dokładną kopię skrótu rosyjskiej nazwy państwa: СССР - Союз Советских Социалистических Республик, czyli Związek Sowieckich Socjalistycznych Republik. Są też nazwy wszystkich sąsiadów Polski, przy czym i tu widać ciekawostki: mamy po dawnemu zapis: Rumunja (i Austrja). Jest też niemiecka esklawa Prusy Wschodnie, oznaczone tak, jakby było to inne od Niemiec właściwych państwo. Interesuje też zupełne pominięcie oznaczenia Wolnego Miasta Gdańsk, oprócz wyraźnego odgraniczenia tego terenu od Polski i Niemiec. Błąd czy celowe działanie?

Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego we Lwowie to kolejne polskie środowisko kartograficzne, które w wydawanych przez siebie mapach już u zarania II RP stosowało nazwę "Gorzów" na oznaczenie Landsbergu (a.W.). Na tej mapie nie ma już niemieckiej nazwy Landsberg - jest już tylko sam Gorzów. Z innych ciekawostek: widzimy tu miejscowości przetłumaczone na Zielonogóra (sic!), Nowasól, Berlinek, Dobiegniewo czy Pszczewo. Są też np. Sopoty, lecz jest już Hel nie Hela, jak na poprzedniej mapie, z listopada 1921 r. którą tu prezentujemy. Jeśli ktoś znajdzie inne podobne różnice w nazwach miast, proszę o info w komentarzu.

Poniżej powiększony fragment z Gorzowem:

1921

001.jpeg
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE
001.jpeg - copy
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE