Polska mapa z nazwą "Gorzów" z początku 1922 r. UWAGA: dwukrotne kliknięcie w mapę powiększa ją.

1921aaa 

Jeszcze jedna mapa z nazwą "Gorzów" wydana przez C.Hartwig, Tow. Akcyjne Poznań, lecz podkład mapowy wiedzie jednoznacznie na trop znanej nam już z wcześniejszych map Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego we Lwowie. Mamy tu już ostateczną granicę z Niemcami jak i znane z poprzedniej mapy rozgraniczenie Polski z Litwą Kowieńską (sic!) na linii Żeligowskiego, czyli terenu opanowanego przez Wojsko Polskie pod dowództwem "zbuntowanego" w październiku 1921 r. gen. Lucjana Żeligowskiego. Na wschodzie widzimy tym razem Rosję. Są też nazwy wszystkich sąsiadów Polski - i czym znów mamy smaczki: po dawnemu zapis: Rumunja (i Austrja). Jest też niemiecka esklawa, tym razem zapisana jako Prusy, oznaczona literami pisanymi, co wskazuje na podległość tego regionu wobec innego państwa (choć, co ciekawe, i tu twórcy mapy nie dodają do którego państwa Prusy należą - było to oczywiste). Mamy też państwo pn. Czecho-Słowacja (sic!) - najciekawszy w tym zapisie jest fakt, że państwo pod tak zapisaną nazwą z łącznikiem, pojawiało się na arenie dziejów, aż trzykrotnie! Po raz pierwszy w 1919 r. nazwę "Czecho-Słowacja" jako "Czecho-Slovakia" wymienia Traktat Wersalski 28 czerwca 1919 r. Nazwę tę stosowano w dokumentach i np. na znaczkach pocztowych przez ponad rok. Po raz drugi nazwę "Czecho-Słowacja" przyjęto 1 października 1938 r. jako "Česko-Slovensko" dla oznaczenia państwa powstałego z reszty Czechosłowacji po zajęciu dzień wcześniej Kraju Sudetów przez nazistowskie Niemcy. I po raz trzeci w latach 1990-93, gdy następował rozpad wspólnego państwa Czechów i Słowaków ci ostatni w jęz. słowackim zapisywali nazwę wspólnego państwa jako "Česko-Slovensko"; Czesi nadal jako "Československo" (Czechosłowacja).

Interesuje oznaczenie Wolnego Miasta Gdańsk. Kolorystyka łączy je z Polską, a jednocześnie widoczna jest granica taka, jaka użyta jest pomiędzy poszczególnymi państwami. Brak jest przy tym opisania nazwą tego obszaru, choć istniało pod nią już od ponad roku (od listopada 1920 r.). 

To kolejne polskie środowisko kartograficzne, które w wydawanych przez siebie mapach już u zarania II RP stosowało nazwę "Gorzów" na oznaczenie Landsbergu (a.W.). Na tej mapie nie ma już niemieckiej nazwy Landsberg - jest już tylko sam Gorzów. Z innych ciekawostek: widzimy tu miejscowości przetłumaczone na Zielonogóra (sic!), Nowasól, Berlinek, Dobiegniewo czy Pszczewo. Jest też np. Hela (ciągle nie Hel!) i Sopoty.

Poniżej powiększony fragment z Gorzowem:

1921aaa

CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE
Slider