UWAGA ODKRYCIE: pierwsza znana mapa z nazwą "Gorzów" już z 1915 roku!

Mapa została wydana jeszcze podczas I wojny światowej we Lwowie jako mapa: "Królestwo Polskie i przyległe prowincye Austryi, Niemiec i Rosyi"

UWAGA: Dwukrotne kliknięcie w mapę powiększa ją do lepszej rozdzielczości, dzięki czemu można dokładnie odczytać nazwę "Gorzów" oraz inne nazwy:

kolejna1915JPG

Publikacja ta to owoc mych wieloletnich poszukiwań.

Na kolejnych 23 arkuszach przedstawiamy polskie mapy wydane przed wojną od 1915 r. do 1939 r., na których kartografowie polscy pisali "Gorzów" na oznaczenie niemieckiego wtedy Landsbergu, a także mapy wydane podczas wojny oraz mapy z 1945 roku.

Powyższa mapa, wraz z drugą podobną (poniżej) wydaną jako fragment dawnych kresów zachodnich I Rzeczypospolitej, stanowi niezbity dowód na to, że w polskiej kartografii i szerzej - w polskiej nauce polska nazwa "Gorzów" na oznaczenie niemieckiego Landsbergu (a.W.) była znana i stosowana już w 1915 roku, zanim powstała II RP, zanim odrodziło się niepodległe Państwo Polskie po I wojnie światowej.

Znalezisko to zadaje kłam tezie, że nazwa "Gorzów" pojawiła się dopiero w latach 30. Tym bardziej nieprawdziwe jest twierdzenie, że nazwę "Gorzów" wymyślono dopiero w 1945 roku. W Gorzowie przed I wojną światową mieszkało już wielu Polaków przybyłych tu w XIX w. za pracą z Wielkopolski. Dowodem istnienia silnej wspólnoty polskiej w Gorzowie jest parafia katolicka Św. Krzyża powstała w XIX w. oraz dwie kolejne świątynie Św. Krzyża przy ul. Warszawskiej ufundowane przez tę wspólnotę. 

Poniżej wspomniana wcześniej druga mapa wydana jako osobna mapa również w 1915 r. Ciekawostką jest m.in. niemieckie godło państwowe z lat III Rzeszy jako sygnatura właścicielska tego egzemplarza mapy:

1915 rok Gorzw

Ciekawe, czy polscy mieszkańcy przedwojennego Gorzowa posługiwali się również nazwą "Gorzów", czy też nazwa ta niejako "przyszła" tu z ówczesnych ziem polskich?

I na koniec powiększenie najbardziej interesującego nas fragmentu mapy z 1915 roku z nazwą "Gorzów" jako polskiej nazwy miasta Landsberg (an der Warthe):

1915 rok GorzwMALAwprowadzenie

001.jpeg
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE
001.jpeg - copy
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE