Trzecia mapa z nazwą "Gorzów" z lipca 1919 r. z granicami północnymi i zachodnimi Polski ustalonymi w Traktacie Wersalskim 28 czerwca 1919 r. Zwracają uwagę nieustalone jeszcze granice wschodnie Polski oraz południowo-zachodnie. UWAGA: dwukrotne kliknięcie w mapę powiększa ją. 

1919 lipiec mapa RP w traktacie pokojowym z niemcami

Mapa wydana w lipcu 1919 roku w Krakowie przez J. Zabiełłę w litografii W. Krzepowskiego. Jedno z polskich wydawnictw, które już w 1919 r. używało nazwy "Gorzów" na oznaczenie Landsbergu (a.W.). Zwróćcie uwagę na staropolską pisownię: Czechosłowacya, Rosya, Kurlandya (sic!), rejencya, Prusiech, itd. Są też jeszcze Inflanty Polskie, a nie ma Łotwy. Nie ma też jeszcze Związku Sowieckiego, lecz Rosya. 

Poniżej powiększony fragment z Gorzowem:

1919 lipiec mapa RP w traktacie pokojowym z niemcami PB111C 010 map

 

 

001.jpeg
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE
001.jpeg - copy
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE