Elektrociepłownia Gorzów. Kto z Was lub Waszych bliskich tu pracował? Jeden z większych zakładów Gorzowa w czasach PRL. Obecnie pracuje tu ok. 300 osób, dyrektorem PGE Elektrociepłowni Gorzów jest p. Mirosław Rawa. Najnowocześniejszą częścią zakładu jest widoczny w centrum fotografii blok gazowo-parowy Siemensa, oddany do eksploatacji w 2017 r. Dwie chłodnie kominowe EC były przez dekady znakiem rozpoznawczym północnej części Gorzowa. Jedna z nich została zburzona w 2010 r. Druga wciąż schładza wodę dla ponownego wykorzystania w procesie technologicznym. 

PGE Gorzw

Gorzowska elektrociepłownia powstała w 1950 r., gdy rozpalono pierwszy kocioł i zsynchronizowano pierwszy turbozespół z siecią elektroenergetyczną miasta i regionu. W kolejnych latach rozbudowywano EC Gorzów, m.in. w 1974 r. powstały wspomniane chłodnie kominowe. Obecnie Elektrociepłownia składa się z:

1) zespołu gazowo-parowego (ECI), który przekazano do eksploatacji w 1999 r.  Był to pierwszy w Polsce taki obiekt. Opalany jest gazem zaazotowanym, pochodzącym ze złóż pod Dębnem,

2) bloku węglowego (ECII), który jest najstarszą częścią gorzowskiej Elektrociepłowni. Do 2023 r. blok ma zostać wyłączony z eksploatacji,

3) bloku gazowo-parowego (ECIII), wspomnianego najnowocześniejszego urządzenia eksploatowanego od 2017 r. Blok Siemensa jest podstawowym źródłem zasilania odbiorców w Gorzowie w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej. Obiekt ten charakteryzuje wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej, mały stopień oddziaływania na środowisko, w tym istotne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, pyłu, tlenków azotu i brak odpadów paleniskowych.

Widok na chłodnie kominowe w 2005 r.:

Chodnie kominowe

Blok gazowo-parowy Siemensa:

Blok Siemensa

1974 r. Budowa chłodni kominowych. Zdjęcia przesłał p. Andrzej Tomaszewski - dziękuję!

1974a

 

ECGOrzw

 

001.jpeg
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE
001.jpeg - copy
CAVOK.pl
STRONY WWW
RESPONSYWNE
NOWOCZESNE